Obecna zawartość

Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Obecnie w prototypie systemu ADE zgromadzono jedynie materiały testowe przygotowane w ramach realizowanego projektu dostosowania systemu do wymagań przepisów prawa. Prototyp testowano na prawdziwych danych z urzędów, ale w związku z tym, że chciano uzyskać tak bardzo potrzebne doświadczenie, dane nie zawsze są kompletne (brakuje dokumentów w sprawach), niekiedy w dokumentach celowo zrobione dopiski służące wyłącznie do testowania prawidłowości wyświetlania polskich znaków. Czasami dane są celowo niepoprawne merytorycznie itd. Z treści znajdujących się w systemie dokumentów nie należy więc wyciągać wniosków. Obecność materiałów testowych ułatwia ocenę możliwości systemu i jakości przygotowanych metadanych (nie chodzi o ocenę treści dokumentów). Ponadto umieszczone w systemie dane testowe pozwalają zapoznać się z możliwościami jakie niesie ze sobą Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1519), porządkujące metadane dla dokumentów elektronicznych przesyłanych do archiwów państwowych.

» Wersja do druku