Aktualne XSDMetadane-1.6.xsd Aktualny plik XSD metadanych.
 
Metadane-1.7.xsd Plik XSD metadanych zawierający planowane poprawki.
 
SpisZdawczo-odbiorczy.xsd Aktualny plik XSD spisu zdawczo-odbiorczego.
 
WykazAkt.xsd Aktualny plik XSD wykazu akt.