Pobierz walidator w wersji off-line

 
Walidator paczek archiwalnych oparty o aktualne XSD :
 
ndap-validator-1.0.2.zip   Wersja niezależna od platformy bez maszyny wirtualnej Javy (1 MB). Wymaga zainstalowanej maszyny wirtualnej Javy w wersji 1.5.
 
Walidator paczek archiwalnych oparty o XSD zawierające planowane poprawki (nowe XSD Metadane-1.7.xsd) :
 
ndap-validator-1.0.5.msi   Wersja instalacyjna dla systemu Windows wraz z maszyną wirtualną Javy (21 MB)
 
ndap-validator-1.0.5.zip   Wersja niezależna od platformy bez maszyny wirtualnej Javy (1 MB). Wymaga zainstalowanej maszyny wirtualnej Javy w wersji 1.5.