Geneza

Archiwum Dokumentów Elektronicznych

W związku z wejściem w życie przepisów wynikających z artykułu 5 ust. 2a, 2b i 2c Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.06.97.673 z późn. zm.) zostały określone zasady postępowania z dokumentami elektronicznymi oraz zasady uporządkowania przekazywanych do archiwów państwowych dokumentów elektronicznych odzwierciadlających załatwianie spraw. W ten sposób powstały podstawy prawne do tego, aby papierowe teczki aktowe mogły być zastępowane spełniającymi odpowiednie wymagania funkcjonalne systemami teleinformatycznymi. Prototyp systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych powstał, aby możliwe było wypracowanie dobrej praktyki procesu przekazania, odpowiednio uporządkowanych, dokumentów elektronicznych do archiwów państwowych oraz ich późniejszego udostępniania. Ponadto prototyp może służyć producentom oprogramowania systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją do testowania własnych rozwiązań w zakresie wytwarzania paczek archiwalnych służących przekazywaniu materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

» Wersja do druku